IT-INZHENER

Muallifning tizim administratori va dasturchining IT-blogi, barchasi bepul dasturiy ta'minot va operatsion tizim.

PostgreSQL - pg_dump создание резервной копии со сжатием bzip2

PostgreSQL - pg_dump создание резервной копии со сжатием bzip2

Как узнать версию ОС LINUX

Как узнать версию ОС LINUX

YII2 defaultRoute - Как изменить контроллер по умолчанию в шаблоне

YII2 defaultRoute - Как изменить контроллер по умолчанию в шаблоне

PostgreSQL - как сбросить пароль postgres

PostgreSQL - как сбросить пароль postgres

Linux - Как установить PHP Composer в CentOS 8

Linux - Как установить PHP Composer в CentOS 8

Как переместить директорию с данными MariaDB

Как переместить директорию с данными MariaDB