ОНЛАЙН ГЕНЕРАТОР ХЕШУ FNV132

Форма вказівки вихідного рядка
Вкажіть вихідний рядок у цій формі, після чого натисніть кнопку ЗГЕНЕРУВАТИ

Форма результату
У цій формі буде показаний результат генерації вихідного рядка в FNV132

ЩО ТАКЕ АЛГОРИТМ ХЕШУВАННЯ FNV132

FNV1a-32 або FNV132 - це алгоритм хешування, який використовується для перетворення довільної вхідної послідовності (наприклад, рядки) у вихідне 32-бітове значення хешу. "FNV" означає "Fowler-Noll-Vo", імена трьох авторів, які розробили цей алгоритм.

Алгоритм FNV132 заснований на поліноміальній хеш-функції, що використовує прості числа, множення та додавання. Він широко використовується як швидкий алгоритм хешування для обчислення контрольних сум, перевірки цілісності даних, індексації та порівняння рядків у програмах мовами програмування, таких як C і C++.