IT-INZHENER

Avtorski IT blog sistemskega administratorja in programerja, vse o brezplačnem programsko opremo in operacijski sistem.

PostgreSQL - pg_dump создание резервной копии со сжатием bzip2

PostgreSQL - pg_dump создание резервной копии со сжатием bzip2

Как узнать версию ОС LINUX

Как узнать версию ОС LINUX

YII2 defaultRoute - Как изменить контроллер по умолчанию в шаблоне

YII2 defaultRoute - Как изменить контроллер по умолчанию в шаблоне

PostgreSQL - как сбросить пароль postgres

PostgreSQL - как сбросить пароль postgres

Linux - Как установить PHP Composer в CentOS 8

Linux - Как установить PHP Composer в CentOS 8

Как переместить директорию с данными MariaDB

Как переместить директорию с данными MariaDB